Last ned som PDF

25 sider

1.32 MB

Forsiden av dokumentet Manglende oppmøte på helsestasjon

Kartlegging

Manglende oppmøte på helsestasjon En kartlegging rundt uteblivelse fra konsultasjoner i helsestasjonsprogrammet 0-5 år

Helsedirektoratet mottar jevnlig henvendelser vedrørende omfanget av manglende oppmøte til aldersbestemte helsekonsultasjoner på helsestasjon. Flere stiller spørsmål om det er de barna vi av ulike grunner er bekymret for som ikke møter. Mange av spørsmålene har vi ikke kunnet besvare fordi vi ikke besitter den kunnskapen som etterspørres. For å bedre kunne besvare denne type henvendelser har Helsedirektoratet gjennomført en kartlegging rundt temaet – manglende oppmøte på helsestasjon. I denne rapporten presenteres kartleggingen som ble gjort i perioden januar-februar 2020. Det er samfunnets oppdrag å sørge for barns velferd, og å sikre deres rett til god helse og livskvalitet. I Norge har barn rett til helsekontroll, og foreldre er forpliktet til å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll. Dagens datagrunnlag viser at ikke alle barn i alderen 0-5 år møter til konsultasjon på helsestasjon, men ikke hvem disse barna er. For å finne ut av om dagens datagrunnlag gir et riktig bilde av omfanget av barn som ikke møter til konsultasjoner, hva som eventuelt kjennetegner de barna/familiene som ikke møter og hva som er årsakene til at de ikke møter, har Helsedirektoratet gjennomført en kartlegging blant åtte kommuner og en bydel i Oslo. Vi har samtidig kartlagt hvorvidt kommunene er kjent med anbefalingene knyttet til manglende oppmøte presentert i nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og hva kommunene gjør for å følge opp barn som ikke møter.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk