Last ned som PDF

98 sider

0.27 MB

Forsiden av dokumentet Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK)

Evaluering

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd

Utredningsgruppen anbefaler at Norges forskningsråd realiserer et nytt program innen samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK). Programmet bør representere en betydelig satsning på grunn av den store bredden og omfanget av relevante forskningsoppgaver som rapporten avdekker. En økonomisk ramme på 12-14 mill. kroner per år vil representere en god start. Programmet skal gi økt kunnskap om trusler og farer, sårbarhet og risikohåndtering og dermed bidra til å ivareta sikkerhet og beredskap på tvers av sektorer og aktivitetsområder. Forskningen bør i hovedsak være fler- eller tverrfaglig. Den bør omfatte både håndtering av trusler knyttet til villede, destruktive handlinger og til håndtering av ulykkesrisiko som er viktig for samfunnssikkerheten.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk

ISBN

8212022013