Last ned som PDF

88 sider

1.67 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av Strategi for etter- og videreutdanning for ansatte i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (SEVU-PPT)

Evaluering

Evaluering av Strategi for etter- og videreutdanning for ansatte i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (SEVU-PPT) Delrapport 1

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utførere

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), Nord universitet og Nordlandsforskning

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788232702091