Last ned som PDF

188 sider

4.16 MB

Forsiden av dokumentet Evaluation of Norwegian Support to the Protection of Cultural Heritage

Evaluering

Evaluation of Norwegian Support to the Protection of Cultural Heritage

Støtte til kultur og kulturarv har vært del av norsk utviklingssamarbeid fra tidlig på 80-tallet. Nå er dette samarbeidet evaluert. En hovedkonklusjon er at støtte til materiell og immateriell kulturarv kan være viktige komponenter i økonomisk utvikling, men en forutsetning er at utviklingssamarbeidet har god lokal basis. Konsulentene fant at mange av målene for prosjektene i de tre caselandene Etiopia, Malawi og Nepal ble nådd, men at den lokale forankringen ofte var svak. De viste også til svakheter ved den lokale forankringen i UNESCOs prosjekter som ble vurdert, og stiller spørsmål ved nåværende balanse i støtten, hvor UNESCO er en hovedkanal.

Publisert

Eier

Norad

Utførere

Nordlandsforskning og Chr Michelsens Institutt

Forfattere

Dag Jørund Lønning, Tone Magnussen, Johan Helland, Siri Lange og Trine Eide

Språk

engelsk