Last ned som PDF

180 sider

2.37 MB

Forsiden av dokumentet Evaluation of the Humanitarian Mine Action Activities of Norwegian People’s Aid

Evaluering

Evaluation of the Humanitarian Mine Action Activities of Norwegian People’s Aid

Rapporten konkluderer med at Norsk Folkehjelp i stor grad har nådd måla i mineryddingsarbeidet og hevder at styrken til organisasjonen er at dei er ein av få organisasjonar som kombinerer ulike typar aktivitetar i mineryddingsarbeidet – frå operasjonelle aktivitetar til politisk lobbyverksemd – og at desse aktivitetane komplementarar kvarandre og er med på å forsterke dei resultata som Norsk Folkehjelp bidrar til i nasjonale mineryddingsoperasjonar. Rapporten nemner og område som kan forbetrast. Evalueringsteamet stiller spørsmål ved berekrafta til enkelte av aktivitetane og dei meiner at Norsk Folkehjelp vil kunne dra stor nytte av å samordne mineryddingsarbeidet betre med dei langsiktige utviklingsaktivitetane i organisasjonen.

Publisert

Eier

Norad

Utfører

COWI

Forfatter

Elsebeth Krogh

Språk

engelsk