Last ned som PDF

27 sider

1.74 MB

Forsiden av dokumentet Vegteknologi

Studie

Vegteknologi Hulromsmåling med georadar på Fv862 Hp1 og Hp54

Georadar blir benyttet til kvalitetskontroll av hulrom i asfaltdekker, både i Sverige og Finland. Metoden er også forsøkt i Norge i Region øst og i Region midt med tilfredsstillende resultater. På bakgrunn av dette har arbeidsgruppen for Veiledninger i arbeidet med nye Vegnormaler bedt om en rapport fra forsøksstrekningene i Troms.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfatter

Kåre Nygård

Språk

norsk (bokmål)