Last ned som PDF

32 sider

0.96 MB

Forsiden av dokumentet Invent in Norway

Forhåndsutredning

Invent in Norway

Norges forskningsråd og Innovasjon Norge har i perioden juli-desember 2005 utredet tiltak for å tiltrekke internasjonale investeringer i forskning og utvikling (FoU) og lokalisering av FoU-virksomhet fra utlandet til Norge. Prosjektet er kalt ”Invent in Norway”. Forskningsmeldingen varsler prosjektet i kapittelet med undertittelen ”Lokalisering av internasjonal forskningsvirksomhet i Norge”. I meldingen står det at regjeringen vil ”be Norges forskningsråd og Innovasjon Norge sammen utrede mulige tiltak for å tiltrekke seg internasjonale [FoU]-investeringer og - lokalisering.” Denne rapporten beskriver hovedfunn i prosjektet og gir en kort beskrivelse av anbefalte tiltak. Det foreligger også mer omfattende rapporter fra ulike delprosjekter. Disse er tilgjengelige ved forespørsel. I den foreliggende rapport oppsummeres først anbefalingene i prosjektet. Deretter presenteres kunnskapsgrunnlaget som er utarbeidet gjennom et sett av bakgrunnsanalyser. Til slutt følger en kort beskrivelse av tiltakene, med en kost/nytte betraktning og anbefaling om videre arbeid.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk