Last ned som PDF

105 sider

0.35 MB

Forsiden av dokumentet Ressursbruk i politiet

Evaluering

Ressursbruk i politiet

Politiet må forholde seg til et betydelig omfang av signaler og pålegg om hva som bør prioriteres. På den ene side, er det nærmest ubegrenset hvor mye et samfunn kan sette inn på å begrense kriminalitet. En bevissthet rundt hvilket overordnet ambisjonsnivå man skal ha for kriminalitetsbekjempelse, blir derfor viktig. På den annen side, vil det alltid være rom for effektivisering av ressursbruken innenfor de rammene politiet har. Det er derfor viktig at politietaten viderefører innsatsen for å forbedre ressursstyringen og kapasitetsutnyttelsen. I dette notatet har vi foretatt beregninger av ressursmessige konsekvenser av utvalgte prioriteringer, mens vi i vedlegg belyser det store omfanget av prioriteringssignaler. Dette understreker tydelig at arbeidet med problemorientert politiarbeid og andre metoder som gir mer kriminalitetsbekjempelse og økt trygghet med de ressurser som er til disposisjon, er en riktig vei å gå.

Publisert

Eier

Politidirektoratet

Utfører

Econ Nordic

Språk

norsk (bokmål)