Last ned som PDF

69 sider

2.18 MB

Forsiden av dokumentet NORWAT - Nordic Road Water

Kunnskapsoppsummering

NORWAT - Nordic Road Water Veg og Vannforurensning - En litteraturgjennomgang og identifisering av kunnskapshull

I foreliggende rapport er det foretatt en vurdering av dagens kunnskapsstatus, og identifisering av kunnskapsmangler om vannforurensning fra bygge- og driftsfasen av vegnettet inkludert tunnelvaskevann. Statens vegvesen (SVV) sitt overordnede kunnskapsmål er å gjøre etaten i stand til å bygge og drifte vegnettet på en mest mulig miljøforsvarlig måte. Rapporten er inndelt i 4 hovedtemaer: 1. Utslipp fra anleggsdrift 2. Vegavrenning 3. Miljøgifter 4. Rensetiltak.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

COWI

Forfattere

Svein Ole Åstebøl, Thorkild Hvitved-Jacobsen og Jesper Kjølholt

Språk

norsk (bokmål)