Last ned som PDF

26 sider

1.28 MB

Forsiden av dokumentet Klimakutt i Statens vegvesen

Statusrapport

Klimakutt i Statens vegvesen Kartlegging av potensial - forslag til tiltak - sammendragsrapport

Rapporten er en oppsummering av kartleggingen som er gjennomført av regionene og Vegdirektoratet som ledd i prosjektet KLIMAKUTT. Formålet har vært å finne ut hvor og hvordan SVV kan øke innsatsen med å redusere utslipp av klimagasser. Rapporten og anbefalingene står for arbeidsgruppas regning. Videre oppfølging av anbefalinger og tiltak vil bli behandlet i etatsledelsen i SVV (ELM).

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfatter

Ellen M. Foslie

Språk

norsk (bokmål)