Last ned som PDF

24 sider

0.43 MB

Forsiden av dokumentet Kompetanseutvikling drift og vedlikehold

Statusrapport

Kompetanseutvikling drift og vedlikehold Arena for erfaringsoverføring – Norconsult 2009

Rapporten gir en oversikt over aktuelle arenaer for erfaringsoverføring innen drift og vedlikehold av veger. Rapporten er utarbeidet av Norconsult på oppdrag fra prosjektet Kompetanseutvikling drift og vedlikehold.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

Norconsult

Forfattere

Hege Bjørke og Siri Hustad

Språk

norsk (bokmål)