Last ned som PDF

35 sider

1.08 MB

Forsiden av dokumentet Digital agenda for Norway in brief

Statusrapport

Digital agenda for Norway in brief ICT for a simpler everyday life and increased productivity

Oppsummering av Meld. St. 27 (2015-2016), som er en omfattende gjennomgang av Norges digitale tilstand. Norge er et av de mest digitalt modne landene i verden, og har hatt en god utvikling for digitale offentlige tjenester. Samtidig viser undersøkelser at tjenestene kan bli mer brukervennlige

Publisert

Eier

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Kommunal- og distriktsdepartementet

Språk

norsk

Tema

statlig forvaltning

Nøkkelord

IKT-politikk

Virkemidler

digitalisering