Last ned som PDF

36 sider

1.27 MB

Forsiden av dokumentet Styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet i Kunnskapsdepartementets sektor

Statusrapport

Styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet i Kunnskapsdepartementets sektor

Det norske samfunnet oppleves som trygt for de fleste av oss. Likevel inntreffer det fra tid til annen hendelser som rokker ved denne tryggheten. Det kan være store ulykker, ekstremvær og flom, klimaproblemer, eller tilsiktede handlinger fra mennesker. De store teknologiske endringene gir oss også en del utfordringer. Denne virkeligheten krever at aktører på ulike nivåer arbeider systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap. For å bidra til en systematisk og god oppfølging av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren, utviklet Kunnskapsdepartementet (KD) i 2011 et overordnet styringsdokument for dette arbeidet. Styringsdokumentet ble første gang revidert i 2016 og er nå revidert igjen. I 2018 ble integrering lagt til Kunnskapsdepartementet, og derfor omfatter den nye utgaven av dokumentet også dette feltet.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Språk

norsk (bokmål)