Last ned som PDF

148 sider

1.8 MB

Forsiden av dokumentet Evaluation of Norwegian Business- related Assistance Uganda Case Study

Evaluering

Evaluation of Norwegian Business- related Assistance Uganda Case Study

Den norske støtten til næringslivsutvikling over de siste 10-15 årene har anslagsvis skapt 10 000 arbeidsplasser i den formelle sektoren og 100 000 i den uformelle sektoren, i tillegg til støtte til et ukjent antall selvsysselsatte. Norsk støtte til mikrofinans har nådd mellom en halv og en million personer i de fire landene som er undersøkt – Uganda, Sri Lanka, Bangladesh og Sør Afrika. Dette er rapporten om Uganda.

Publisert

Eier

Norad

Utfører

DevFin Advisers AB

Språk

engelsk