Last ned som PDF

111 sider

4.04 MB

Forsiden av dokumentet Sustainable design and maintenance of stormwater treatment facilities

Studie

Sustainable design and maintenance of stormwater treatment facilities Reducing highway runoff pollution

Avrenning fra veg og tunneler inneholder en kompleks blanding av miljøgifter som kan forårsake negative effekter i vannforekomstene. Europeiske vegadministrasjoner benytter beste praksis løsninger for å redusere effekter av vegavrenning til et minimum. Denne rapporten sammenligner gjeldende praksis med hensyn til håndtering av veg- og tunnelavrenning i fem nord-europeiske land: Sverige, Norge, Tyskland, Østerrike og Sveits. Målet med rapporten er å identifisere gjeldende praksis for overvannshåndtering og sedimenthåndtering, samt foreslå fremtidige bærekraftige rensetiltak.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

engelsk

ISBN

9780071343060