Last ned som PDF

25 sider

1.7 MB

Forsiden av dokumentet Programplan 2018–2027

Strategi/plan

Programplan 2018–2027 Program for samfunnssikkerhet – SAMRISK

SAMRISK er en videreføring av to tidligere Samfunnsikkerhetsprogram. Det første SAMRISK-programmet hadde en varighet fra 2006-2011. Dette programmet bidro til ny kunnskap innen fagfeltet, men avdekket også betydelige behov for ny forskning. I det neste programmet, SAMRISK II (2013-2018), ble kunnskapsgrunnlaget for samfunnssikkerhet videreutviklet gjennom nye forskerprosjekter. IProgrammet skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for samfunnssikkerhetsarbeidet. SAMRISK skal belyse sårbarheter og dilemmaer, bidra til å forebygge for uønskede hendelser, opprettholde viktige samfunnsfunksjoner, ivareta befolkningens liv, helse og grunnleggende verdier før, under og etter store påkjenninger

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788212036734

Tema

lov og rett, beredskap utdanning og forskning

Virkemidler

finansieringsordning