Last ned som PDF

13 sider

0.09 MB

Forsiden av dokumentet Prosjekt "Ny tilrettelagt turnus for renholdere på Feiringklinikken" - en følgeevaluering

Evaluering

Prosjekt "Ny tilrettelagt turnus for renholdere på Feiringklinikken" - en følgeevaluering

Prosjekt ”Ny tilrettelagt turnus for renholdere på Feiringklinikken” ble startet høsten 2006 med en intern prosess på Feiringklinikken rundt endring av turnus for renholderne. Prosjektet ble avsluttet sommeren 2008, og dette er sluttrapporten fra forskernes ståsted. Utgangspunktet for prosjektet var å bedre arbeidssituasjonen til en yrkesgruppe som består av hardt arbeidene kvinner, mange med belastningsskader, i graderte stillinger, med høyt sykefravær. Hensikten med prosjektet var å få en yrkesgruppe som har flere og forskjellige belastningsskader, høyt sykefravær og mange i deltidsarbeid inn i en tilrettelagt turnus, dvs. finne en organisering av arbeid og arbeidstid som vil gi minst mulig belastning, over korte perioder og med lengre restitusjonsperioder (lengre perioder fri) enn tidligere. Gjennom følgeforskning på prosjektet var forskernes oppgave både å være samtale-partnere underveis i arbeidet og å dokumentere opplevde resultater som kommer ut av omleggingen av turnusen for renholderne.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Anne Inga Hilsen og Nina Amble

Språk

norsk (bokmål)