Last ned som PDF

30 sider

0.59 MB

Forsiden av dokumentet Programplan 2011-2020 - SAMKUL

Strategi/plan

Programplan 2011-2020 - SAMKUL Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger - SAMKUL

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger - SAMKUL (2011 – 2020) er et nytt forskningsprogram som skal supplere og utfordre eksisterende kunnskapsregimer, og bidra med nye perspektiver og innsikter på særlig samfunnsrelevante områder. Dagens samfunnsutvikling preges av globale strømninger og store teknologiske, demografiske og kulturelle endringer. For å gjøre samfunnet bedre beredt til å møte de store samfunnsutfordringene og mulighetene som følger av dette, er det behov for et utvidet kunnskapsgrunnlag: En bred forståelse av også de kulturelle forutsetningene for samfunnsutviklingen. Dette vil gi ny innsikt og supplere de økonomisk-instrumentelle og teknisk-naturvitenskapelige kunnskapsbasene som i dag i stor grad regnes som gyldige grunnlag for samfunnsmessige veivalg.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk

ISBN

9788212029637