Last ned som PDF

67 sider

2.07 MB

Forsiden av dokumentet Basismåling av virksomhetenes administrative byrder ved avregning av merverdiavgift og videreutvikling av en aktivitetsbasert målemetode

Statusrapport

Basismåling av virksomhetenes administrative byrder ved avregning av merverdiavgift og videreutvikling av en aktivitetsbasert målemetode

Basismåling av virksomhetenes adminstrative byrder ved avregning av merverdiavgift og videreutvikling av en aktivitetsbasert målemetode location.replace("/filarkiv/225200/nhdvedlegg/Rapport måling mva1.pdf")

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utfører

Rambøll Norge AS

Språk

norsk