Last ned som PDF

68 sider

0.26 MB

Forsiden av dokumentet Når arbeidstakere ytrer seg kritisk

Evaluering

Når arbeidstakere ytrer seg kritisk en pilotstudie av et utvalg medarbeideres erfaringer med å varsle i utdannings- og pleie- og omsorgssektoren

I dette notatet bringer vi kommunalt ansattes erfaringer med å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsorganisasjonen. Vi har intervjuet 17 informanter fra henholdsvis skole- og pleie- og omsorgssektoren som har valgt å ta opp kritikkverdige forhold både internt og eksternt. Blant informantene finner vi rektorer lærere, vernepleiere, hjelpepleiere hovedvernombud og tillitsvalgte som alle har vært befattet med tematikken varsling. I tillegg er to ledere intervjuet på mer generelt grunnlag. Vi søker svar på følgende: 1) Hvorfor valgte arbeidstakerne å varsle, og hva varsles det om? 2) Hvordan gikk arbeidstakerne frem i varslingsprosessen, og hvilke reaksjoner ble de møtt med fra ledelsen og kollegaer? 3) Hvilke effekter fikk varslingen i ettertid?

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsetaten

Utgiver

NAV Arbeids- og velferdsetaten

Utfører

FAFO

Forfattere

Sissel Trygstad og Marit Skivenes

Språk

norsk (bokmål)