Last ned som PDF

21 sider

0.31 MB

Forsiden av dokumentet Delrapport fra arbeidsgruppen som skal kartlegge økonomiske konsekvenser av covid-19- situasjonen for kommunesektoren

Kartlegging

Delrapport fra arbeidsgruppen som skal kartlegge økonomiske konsekvenser av covid-19- situasjonen for kommunesektoren

Regjeringen satte ned en arbeidsgruppe for å gå gjennom hvilke typer utgifter og inntekter som blir påvirket av utbruddet av koronaviruset, og gi et anslag på hvor mye de ulike typene utgifter og inntekter utgjør. Arbeidsgruppen består av representanter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, kommunesektoren og KS. Dette er arbeidsgruppens første delrapport med vurderinger, som et bidrag til beslutningsgrunnlaget i regjeringens vurdering til nysalderingen.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Språk

norsk

Tema

Kommuner og regioner

Nøkkelord

Covid-19 kommuneøkonomi