Last ned som PDF

84 sider

0.91 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av egenmeldingsforsøket i Kristiansand

Evaluering

Evaluering av egenmeldingsforsøket i Kristiansand ansattes erfaringer og vurderinger

I løpet av årene 2002 – 2004 ble det gjennomført et forsøk med utvidet rett til egenmelding for ansatte i Kristiansand kommune. Denne rapporten inngår som en del av sluttevalueringen av dette forsøket. Rapporten bygger på data fra to spørreundersøkelser – den ene gjennomført ved forsøkets begynnelse, og den siste et par måneder etter at forsøket ble avsuttet. I rapporten drøftes ansattes opplevelser og vurderinger av i hvilken grad egenmeldingsprosjektet har bidradd til å bedre betingelsene for å ta vare på helsa i jobben, og til å styrke oppfølging av sykmeldte. Fraværsutviklingen i forsøkskommunen er behandlet i en særskilt rapport, skrevet av Nils Fleten og Roar Johnsen.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsetaten

Utgiver

NAV Arbeids- og velferdsetaten

Utfører

SINTEF AS

Forfatter

Bård Paulsen

Språk

norsk (bokmål)