Last ned som PDF

44 sider

0.16 MB

Forsiden av dokumentet Forsøksvirksomhet som utviklingsarbeid

Evaluering

Forsøksvirksomhet som utviklingsarbeid

Denne rapporten handler om hvordan politikkutvikling og yrkespraksiser påvirkes og endres gjennom forsøksvirksomhet. Caset her er forsøksprogrammet "Forsøksvirksomhet i trygdesektoren - et samarbeid mellom trygdeetaten og arbeidslivet for å forebygge og redusere sykefraværet". Rapporten ser på bakgrunnen for forsøksvirksomheten i trygdeetaten. I tillegg ser den på hvordan ulike prosjekter har blitt forstått, organisert og gjennomført ved tre fylkestrygdekontor. Disse tre fylkene er Oslo, Buskerud og Vest-Agder.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsetaten

Utgiver

NAV Arbeids- og velferdsetaten

Utfører

SINTEF AS

Forfatter

Siri Nørve

Språk

norsk (bokmål)