Last ned som PDF

48 sider

0.42 MB

Forsiden av dokumentet Kunnskapsløftet: Implementering av nye læreplaner i reformen

Kunnskapsoppsummering

Kunnskapsløftet: Implementering av nye læreplaner i reformen Synteserapport fra evalueringen av Kunnskapsløftet

Foreliggende rapport inngår i den forskningsbaserte evalueringen av reformen i grunnopplæringen – Kunnskapsløftet. Den bygger på et prosjekt i regi av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo, skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Prosjektet har sammenstilt hovedfunn fra de nasjonale rapportene som berører læreplanene i Kunnskapsløftet og ser resultatene i lys av nasjonal og internasjonal forskning. Resultatet er en forskningsbasert synteserapport på temaet: Implementering av nye læreplaner i reformen.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Forfatter

Kirsten Sivesind

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788290904994

Tema

utdanning og forskning