Last ned som PDF

120 sider

0.4 MB

Forsiden av dokumentet Mellom drøm og virklighet?

Evaluering

Mellom drøm og virklighet? unge funksjonshemmede i overganger mellom utdanning og arbeidsliv

Forskningsprosjektet har hatt som målsetning å studere hvilke faktorer som er avgjørende for om unge funksjonshemmede finner seg til rette på arbeidsmarkedet. Sentralt for studien har vært å beskrive barrierer og betingelser som er betydningsfulle for arbeidsdeltakelse blant denne gruppen, og hvordan hovedproblemstillingen har vært: Hvordan ser veien inn i arbeidslivet ut for unge funksjonshemmede? Hvilke muligheter og barrierer møter de på veien? Det empiriske grunnlaget er basert på feltarbeid og intervju med 20 unge med hørsels-, syns,- og/eller bevegelseshemming. Studien har vært gjennomført i perioden 2002-2006.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utfører

Nordlandsforskning

Forfatter

Cecilie Høj Anvik

Språk

norsk (bokmål)