Last ned som PDF

162 sider

0.5 MB

Forsiden av dokumentet Myndighetstilsyn eller kyndighetstilsyn? : en studie av endringer i Helsetilsynets rolleutforming og rolleutøvelse i perioden 1994 - 2005

Evaluering

Myndighetstilsyn eller kyndighetstilsyn? : en studie av endringer i Helsetilsynets rolleutforming og rolleutøvelse i perioden 1994 - 2005 masteroppgave

Dette er en masteroppgave. I denne studien undersøker forfatteren ulike forhold som kan beskrive og forklare utviklingen av Helsetilsynets tilsynsrolle i perioden 1994-2005. Oppgaven drøfter to problemstillinger: Hvordan har innholdet i Helsetilsynets rolleutforming endret seg i perioden 1994 til 2005 og hva kan forklare dette? Hvordan er Helsetilsynets rolleutøvelse overfor spesialisthelsetjenesten endret etter 2002 og hva kan forklare dette? Oppgaven er i all hovedsak avgrenset til å omhandle den sentrale delen av Helsetilsynet og den er videre avgrenset til helsetjenestene. Hovedfokuset i forhold til rolleutformingen er tidsperioden 2002 til 2005, og rolleutøvelsen er avgrenset til virksomhetstilsyn overfor spesialisthelsetjenesten.

Publisert

Eier

Statens helsetilsyn

Utfører

Universitetet i Bergen

Forfatter

Margrete Langeland

Språk

norsk (bokmål)