Last ned som PDF

242 sider

14.35 MB

Forsiden av dokumentet Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Statusrapport

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi November 2019

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) ble oppnevnt i 1979. Utvalget blir nedsatt for tre år om gangen, og inneværende utvalgsperiode går ut ved årsskiftet 2020/2021. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2018 og 2019.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Teknisk beregningsutvalg

Forfatter

Lars Erik Borge mfl.

Språk

norsk

Tema

Kommuner og regioner økonomi