Last ned som PDF

52 sider

0.29 MB

Forsiden av dokumentet Modellene som forsvant

Evaluering

Modellene som forsvant sluttrapport fra evalueringen av forsøksvirksomhet med modeller innen rehabilitering

I 1992 fattet Stortinget vedtak om en sterkere prioritering av arbeidet med rehabilitering. På bakgrunn av dette igangsatte Sosial- og helsedepartementet et treårig forsøksprogram med sikte på å utvikle modeller innen rehabilitering. Arbeidet med oppfølgingen ble i 1993 overført til Statens helsetilsyn. Evalueringen omfatter fem forsøk som skulle prøve ut modeller for organisering av samarbeid mellom 1. - og 2. - linjen innen rehabilitering. Hovedtemaene for evalueringen er planleggingen, prosessen og resultatene av forsøksvirksomheten. Planleggingen vurderes med tanke på hvorvidt det er samsvar mellom målutformingen på de ulike nivåene, og hvilke lokale tilpasninger som skjer underveis. Her inkluderes også evaluering av styringssystemene i prosjektene. Prosessevalueringen omfatter iverksettingen og erfaring lokalt. I evalueringen av resultatene ser man på effekten på samarbeidet mellom yrkesgrupper og forvaltningsnivåer. Det er også foretatt en grov kost-nyttevurdering av modellutprøvingene.

Publisert

Eiere

Statens helsetilsyn og Helse- og omsorgsdepartementet

Utgiver

Sosial- og helsedepartementet

Utfører

Agenda Kaupang

Forfatter

Irene Sørås

Språk

norsk (bokmål)