Last ned som PDF

35 sider

1.4 MB

Forsiden av dokumentet Effekter av nitrogenutslipp fra vegtrafikk på vegetasjon

Kunnskapsoppsummering

Effekter av nitrogenutslipp fra vegtrafikk på vegetasjon

Veitrafikk påvirker livsmiljøet til vegetasjonen langs vei ved utslipp av ulike nitrogenforbindelser, først og fremst nitrogenoksider, men også ammoniakk. Nitrogenutslipp fra veitrafikk kan gi negative effekter på vegetasjonen, blant annet ved endringer i artssammensetning og tap av mangfold, men dette er lite undersøkt under norske forhold. I rapporten er det foretatt en gjennomgang av internasjonal litteratur om vegtrafikk, nitrogenutslipp og påvirkninger på vegetasjon. Undersøkelsene viser at vegetasjon langs vei påvirkes av nitrogenutslipp, men at effekten varierer med vegetasjonstype, avstand fra vei og trafikkmengde. Effektene av nitrogenutslipp fra veitrafikk i Norge er vurdert i forhold til vegetasjonens tålegrenser for nitrogen. Det anses som sannsynlig at flere vegetasjonstyper mottar en samlet nitrogen-avsetning langs veiene som er høyere enn dagens tålegrenser for flere naturtyper.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

Norsk institutt for naturforskning

Forfattere

Harald Bratli, Odd E. Stabbetorp og Per Arild Aarrestad

Språk

norsk (bokmål)