Last ned som PDF

26 sider

3.69 MB

Forsiden av dokumentet Bruk av fiberbetong i kantdrager, Sandsgård g/s-bru

Studie

Bruk av fiberbetong i kantdrager, Sandsgård g/s-bru Bruk av ulike fibertyper som tillegg til vanlig armering

Bruas kantdragere ble delt inn i 6 felt hvor det ble støpt en referansebetong uten fiber og fem betonger med ulike fibertyper. Det ble støpt ut terninger for fasthetsprøving og bjelker for prøving av bøyestrekkfasthet, og herdetempertur i kantdrager ble registrert. Senere registrering av fastholdingsriss i kantdrager viser at alle fibertypene synes å ha hatt en rissbegrensende effekt. Det er observert en del korroderte oppstikkende stålfibrer og overflatene er noe dårligere enn normalt. Det bør derfor beskrives spesielt at overflaten må avtrekkes nøye ved neste forsøk. Det å støpe hele kantdrageren med en og samme fiberbetong, og ikke oppdelt i mange felt som her, vil være fordelaktig. Det kan samtidig vurderes å bruke fiber som erstatning for deler av stangarmeringen, eller om den kun skal fungere som tilleggsarmering.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788253612232