Last ned som PDF

60 sider

12.08 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av RELIS

Vedlegg

Evaluering

Evaluering av RELIS sluttrapport

Statens helsetilsyn hadde startet et prosjekt med prøvedrift av to regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS) i helseregionene 2 og 3. Sentrene skulle formidle produsentuavhengig legemiddelinformasjon til helsepersonell i sin region. Sentrene åpnet for drift 1. mars 1995 og prøveperioden varte til utgangen av 1996. Evalueringen omhandler RELIS' fremskaffing av informasjon, deres kjennskap til problemområdene og deres evne til å formidle. Det ble undersøkt om informasjonen fra RELIS var nyttig, om den ble brukt og om den førte til endringer. Det ble også undersøkt om RELIS hadde egenverdi mht. kompetanseoppbygging ifm. undervisning. Evalueringen av RELIS' virksomhet skulle danne grunnlag for en beslutning om en eventuell videre drift og oppstart av tilsvarende sentre i de øvrige helseregionene.

Publisert

Eier

Statens helsetilsyn

Utfører

Agenda Kaupang

Forfatter

Eli Kvåle

Språk

norsk (bokmål)