Last ned som PDF

68 sider

6.02 MB

Forsiden av dokumentet Statlig lokalisering og god by- og stedsutvikling

Veileder

Statlig lokalisering og god by- og stedsutvikling Gode eksempler

Denne eksempelsamlingen er utarbeidet som et ledd i et prosjekt om statlig lokalisering og stedsutvikling. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Miljøverndepartementet og Statsbygg. Eksemplene er valgt etter forespørsel til de mest relevante departementene og deres underliggende etater om å komme med gode forslag. Eksempelsamlingen er uarbeidet med sikte på å formidle den nasjonale politikken gjennom tekst og eksempler på god praksis. Hensikten er å gi anbefalinger i forhold til hvordan statlige aktører kan bidra til god by- og stedsutvikling ved lokalisering av statlige funksjoner.

Publisert

Eier

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Statsbygg

Språk

norsk (bokmål)