Last ned som PDF

14 sider

2.85 MB

Forsiden av dokumentet Forprosjekt

Statusrapport

Forprosjekt Fv. 19 Rubbestadneset - Rolvsnes

Rapporten er eit forsprosjekt som skal kartleggjar eksisterande vegstandard og utbetringsbehov langs fv.19 frå Rubbestadneset til Rolvsnes. Prosjektet skal også vurderer ny fylkesvegtrase langs vestsida av Stangarvågen. Det skal settast opp eit kostnadsoverslag for føreslegne tiltak og ei vurdering av nytten av tiltaka.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk (nynorsk)

Tema

Transport og kommunikasjon