Last ned som PDF

144 sider

0.56 MB

Forsiden av dokumentet En helt vanlig jobb?

Evaluering

En helt vanlig jobb? en studie av utviklingshemmede i arbeidslivet

Formålet med studien har vært å utvikle kunnskap om hvilke vilkår/faktorer som fremmer eller hindrer rekruttering og jobbstabilitet hos personer med psykisk utviklingshemming som arbeidstakere på ordinære arbeidsplasser. Hovedproblemstilling i prosjektet har vært: Hva slags betingelser er viktige når det gjelder utviklingshemmedes mulighet til å skaffe seg, og holde på, en vanlig jobb? Fokuset har vært sosiale prosesser på og utenfor arbeidsplassen - forhold som fører noen ut i arbeid, inn eller tilbake i tilrettelagt arbeid eller arbeidsledighet. Prosjektet er gjennomført i perioden 2003 - 2005. Vi har fulgt et utvalg arbeidstakere med utviklingshemming, og studert deres erfaringer som arbeidssøkere og arbeidstakere gjennom deltakende observasjon på arbeidsplassene, samt intervjuer med personene selv, deres kollegaer, ledere og andre relevante aktører.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsetaten

Utfører

Nordlandsforskning

Forfatter

Terje Olsen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7321-537-7