Last ned som PDF

252 sider

2.19 MB

Forsiden av dokumentet Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2.

Studie

Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2.

Dette er andre rapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS). Formålet med prosjektet er blant annet å undersøke hvordan vurdering stimulerer til læring og hva som kjennetegner ulik klasseromspraksis når vurdering brukes som redskap for læring. I denne andre delrapporten ser forskerne på hvilke vurderingspraksiser som finnes i norske klasserom, og i hvilken grad elevene opplever at vurderingene er nyttige for egen læring. Rapporten bygger hovedsakelig på klasseromsobservasjon og intervjuer av elever, lærere og skoleledere ved åtte caseskoler. Studien viser at mange skoler er på vei til å utvikle vurderingspraksiser som er i tråd med prinsippene for god underveisvurdering slik de er nedfelt i forskrift til opplæringsloven. Det er imidlertid en god del variasjon i hvor langt skolene har kommet i dette arbeidet.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

NTNU

Forfattere

Lise Vikan Sandvik og Trond Buland

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788279230649

Tema

utdanning og forskning