Last ned som PDF

61 sider

0.24 MB

Forsiden av dokumentet Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd)

Evaluering

Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd) tema: å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen

Som et ledd i arbeidet med IA-avtalens mål om å øke den gjennomsnittlige pensjonsalder var det et behov for å samle kunnskap om hvor innsatsen bør ligge de to neste årene. Dette notatet er en litteraturgjennomgang av valgte publikasjoner som bidrar til å besvare problemstillingen: Hva kan gjøres for å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen? Notatet gir en status over årsaker til tidligavgang. Det gis en oppsummering rundt bruken og effekten av tiltak i ulike bransjer og virksomhetene i forhold til å få eldre arbeidstakere til å stå lengre i jobb. Vi har sett på tiltak som er rettet mot den enkelte arbeidstaker, mot virksomheten som helhet, og tiltak som gjøres på nasjonalt nivå. Vi peker også på tilbakeførende tiltak for seniorer/eldre som står utenfor arbeidslivet, og studier av diskriminering knyttet til dette.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Trude Steinum, Anne Inga Hilsen og Helga Bull

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7609-214-1