Last ned som PDF

80 sider

0.53 MB

Forsiden av dokumentet Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2

Evaluering

Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2 rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne

Nordlandsforskning har utarbeidet en kunnskapsstatus for tema 2 i IA-avtalen: Rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne. I dette arbeidet har vi systematisert og analysert sentrale studier som omhandler temaet. Forskningsarbeid og intervensjonsstudier innen dette feltet fokuserer på tre hovedområder: overgangen mellom utdanning og arbeidsliv, offentlige velferdstjenester og leverandører av arbeidsrettede tiltak og ordninger og arbeidsgivere og virksomheter. Det dreier seg om norske og internasjonale studier og innebefatter både studier som fokuserer på konkrete tiltak/ intervensjoner og forskningsbaserte studier, både på samfunnsnivå, i enkeltvirksomheter og i forhold til enkeltindivider. Til sammen inneholder oversikten en bibliografi på rundt 400 referanser.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utfører

Nordlandsforskning

Forfattere

Cecilie Høj Anvik, Thomas A. Hansen, Lise Lien, Terje Olsen og Merethe Sollund

Språk

norsk (bokmål)