Last ned som PDF

103 sider

6.7 MB

Forsiden av dokumentet Hva vil det koste å fjerne forfallet på riksvegnettet?

Kartlegging

Hva vil det koste å fjerne forfallet på riksvegnettet? Resultat av kartlegging

Det har over tid gradvis oppstått et betydelig forfall på riksvegnettet, sett i forhold til gjeldende standard for drift og vedlikehold. Statens vegvesen har foretatt en kartlegging av hva det vil koste å fjerne forfallet og gjøre tilhørende nødvendige oppgraderinger på riksvegnettet. Kartleggingen omfatter ikke prioritering av strategier og økonomiske midler for å fjerne forfallet. Kartleggingen viser at det vil koste om lag 25 – 40 mrd kroner å fjerne forfallet på riksvegnettet. Av dette knytter om lag halvparten av behovet seg til tunneler, om lag 25 pst. til vegdekker (inkl. vegfundament og drenering), om lag 15 pst. til bruer og ferjekaier og om lag 10 pst. til vegutstyr og miljøtiltak.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfatter

Even K. Sund

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon Plan, bygg og eiendom