Last ned som PDF

55 sider

0.48 MB

Forsiden av dokumentet Resurssituasjonen i grunnopplæringen, 2007

Kartlegging

Resurssituasjonen i grunnopplæringen, 2007 SØF-rapport nr. 01/07

Hovedformålet med dette prosjektet er å gi en beskrivelse av ressurssituasjonen i grunnopplæringen. Vi vil beskrive både utviklingen i nivået på ressursinnsatsen og forskjellene i ressursbruk mellom kommuner og skoler. Vi er interessert i å undersøke om ressursinnsatsen er økt eller redusert, om forskjellene mellom kommunene og skolene er blitt større eller mindre, og hva som forklarer ulik ressursbruk mellom kommuner. Dette prosjektet er i hovedsak en oppdatering av Borge og Naper (2006) ved at analyseperioden er forlenget til å inkludere regnskapstall for 2005 og skoleinformasjon for skoleåret 2006/07. Vi bygger også på tidligere studier utført av Borge, Falch og Pettersen (2002) og Borge og Naper (2005). I forhold til disse studiene trekker vi blant annet inn noen nye indikatorer for ressurssituasjonen. Hoveddelen av rapporten beskriver ressurssituasjonen i grunnskolen. Det siste kapittelet tar for seg ressurssituasjonen i videregående opplæring og benytter kun regnskapstall.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Forfattere

Per Tovmo og Torberg Falch

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

978-82-8150-035-8

Tema

utdanning og forskning