Last ned som PDF

24 sider

0.92 MB

Forsiden av dokumentet Programplan for BIOTEK2021 (2012–2021)

Strategi/plan

Programplan for BIOTEK2021 (2012–2021) Bioteknologi for verdiskaping – BIOTEK2021

BIOTEK2021 er et strategisk og langsiktig program som skal videreutvikle og dreie forskningsfundamentet i norsk bioteknologi mot mer innovasjon. Programmet vil bidra til implementering av den nasjonale strategi for bioteknologi som ble lansert i desember 2011. Strategien peker på at bioteknologi er en muliggjørende teknologi som er sentral for å møte samfunnsutfordringer, spesielt innenfor de fire sektorene landbruk, marin, industri og helse. I tillegg beskriver strategien fire strukturelle innretninger: bioteknologi og samfunn, internasjonalt samarbeid, næringsutvikling og kompetanse og infrastruktur. Strategien legger opp til satsing i skjæringspunktet mellom samfunnsutfordringer, nasjonale fortrinn og bioteknologiens muligheter. I denne programplanen settes rammene for det Store programmet «Bioteknologi for verdiskaping» (BIOTEK2021) som skal etterfølge FUGE. Bioteknologi var prioritert som ett av tre teknologiområder i forskningsmeldingen 2005, Vilje til forskning. I den siste forskningsmeldingen fra 2009, Klima for forskning, videreføres teknologiområdene som «næringsrelevant forskning på strategiske områder». Dette innebærer at BIOTEK2021 skal ha en tydelig næringsrelevant profil, mens den grunnleggende forskningen i større grad skal bli ivaretatt av Fri prosjektstøtte (FRIPRO).

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk

ISBN

9788212028852