Last ned som PDF

57 sider

0.64 MB

Forsiden av dokumentet Kartlegging av forsøk med arbeidslivsfag 2009–2010

Kartlegging

Kartlegging av forsøk med arbeidslivsfag 2009–2010 Sluttrapport fra prosjektet Kartlegging av forsøk med praktisk fag på ungdomstrinnet – Arbeidslivsfag

Uni Rokkansenteret har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet kartlagt forsøk med praktisk fag på ungdomstrinnet våren 2010. Forsøket gjennomføres over en periode på fire år fra høsten 2009 til våren 2013. Forsøket utvides med flere skoler fra høsten 2010. Ved skolene som startet med forsøk høsten 2009 blir det dermed to årskull på ungdomstrinnet som får delta i forsøket. Formålet med oppdraget var å undersøke hvordan de 16 skolene som deltok i forsøket fra 2009 har løst utfordringene ved innføringen av faget og hvordan oppstarten av forsøket har fungert i praksis, sett fra elevers, læreres og skolelederes ståsted. I tillegg skal kartleggingen si noe om hva som kjennetegner elevene som har valgt dette faget. Rapporten skal dermed gi en bred oversikt over forsøket slik det har blitt gjennomført og erfart ved skolene det første året. Rapporten vektlegger kjennetegn ved undervisningstilbud, samarbeid med videregående skoler og arbeidslivet, lærerne som underviser i faget og elevene på arbeidslivsfag ved skolene som har deltatt i forsøket dette første året. I tillegg identifiseres mulige betingelser for etablering og gjennomføring av et nytt praktisk fag på ungdomstrinnet.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Norce Norwegian Research Centre As

Forfattere

Dag Arne Christensen, Anne Homme og Tor Midtbø

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788280950710