Last ned som PDF

38 sider

0.84 MB

Forsiden av dokumentet Om legitimitetsspørsmål i ressurs og kvotepolitikk

Forhåndsutredning

Om legitimitetsspørsmål i ressurs og kvotepolitikk En utredning for Nærings- og fiskeridepartementet

Hva er de viktigste legitimitetsutfordringer i kvote- og ressurspolitikken? I denne rapporten forsøker vi å gi svar på dette spørsmålet. Legitimitet angår relasjonen mellom styrende og styrte, nærmere bestemt om styringsinngrep har oppslutning blant de som berøres av dem. I fiskeriene finner vi de sentrale legitimitetsutfordringer i spenningsforholdet mellom to ulike forventninger til sektoren. På den ene siden gjelder det fiskerienes tradisjonelle rolle som samfunnsbærende næring langs kysten. På den andre siden gjelder det kravet til at fiskerisektoren må ha konkurransekraft og være lønnsom. I økende grad står disse forventningene i motsetning til hverandre. Samtidig har det fiskeripolitiske kompromiss om avveining mellom dem kommet under press. Det er i fraværet av en bred enighet om fiskerinæringen sitt samfunnsoppdrag det oppstår legitimitetsutfordringer. I rapporten redegjør vi for bakgrunnen for denne situasjonen og hvordan legitimitetsutfordringene kommer til uttrykk.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Forfattere

Petter Holm og Edgar Henriksen

Språk

norsk

ISBN

9788282963817

Tema

Mat, fiske og landbruk

Nøkkelord

Fiskeri og havbruk