Last ned som PDF

48 sider

6.12 MB

Forsiden av dokumentet Enklere saksbehandling? Evaluering av brukernes oppfatning av prosjektet

Evaluering

Enklere saksbehandling? Evaluering av brukernes oppfatning av prosjektet

Rapporten er en evaluering av prosjektet "Ny forvaltningsmodell" i regi av Fiskeridirektoratet region Trøndelag, som også er oppdragsgiver for evalueringen. Hensikten med rapporten er å gi en oversikt over hvordan fiskeoppdrettere og skjelldyrkere oppfatter en modell for behandling av søknader knyttet til bruk av lokaliteter til fiskeoppdrett og skjelldyrking. Målet er å gi oppdragsgiver kunnskaper om hvordan prosessen arter seg for de berørte næringsaktørere og at dette kan tjene som et utgangspunkt for å forbedre tjenestene ytterligere. Oppdragsgiver er også opptatt av å få kartlagt brukernes vurdering av dagens krav til lokaliteter, hvordan søknadsprosessen arter seg, samt innholdet i søknader og andre dokumenter. Det er lagt vekt på konkrete innspill fra bukerne.

Publisert

Eier

Fiskeridirektoratet

Utførere

Møreforskning AS og Høgskulen i Volda

Forfattere

Lars J. Halvorsen og Johan Barstad

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-7692-231-7