Last ned som PDF

71 sider

0.32 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av prosjektet Funksjonshemmede i arbeid

Evaluering

Evaluering av prosjektet Funksjonshemmede i arbeid

Prosjektet ”Funksjonshemmede i arbeid” har sitt utgangspunkt i at personer med fysiske funksjonshemminger i liten grad kommer ut i arbeidslivet, selv etter mange års fokus på arbeidslinjen og tiltak rettet mot å få flere i arbeid og færre på trygd. Problemet ligger ikke bare hos den funksjonshemmede, men at det også er forårsaket av strukturer i samfunnet generelt og i arbeidslivet spesielt, og at innsatsen følgelig må rettes mot flere instanser, både de funksjonshemmede, hjelpeapparatet og arbeidsgivere. En følge av denne problemforståelsen var at prosjektet ”Funksjonshemmede i arbeid” gjennom kursvirksomhet, veiledning og arbeidspraksis skulle bidra til at deltakerne kom ut i arbeid, samtidig som det skulle bidra til å utvikle kompetansen i hjelpeapparatet og endre holdningene i arbeidslivet. Prosjektets hovedmål er tredelt: 1) å bidra til å få fysisk funksjonshemmede ut i arbeid. 2) å utvikle kompetanse, slik at det offentlige hjelpeapparat skal stå bedre rustet til å møte behovene til funksjonshemmede og andre grupper med behov for sammensatte og koordinerte tjenester og tiltak. 3) å bidra til å endre holdningene i arbeidslivet i forhold til å ansette funksjonshemmede arbeidstakere.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utfører

Høgskolen i Innlandet

Forfattere

Vigdis Mathisen Olsvik, Ingrid Guldvik og Trude Hella Eide

Språk

norsk (bokmål)