Last ned som PDF

77 sider

1.53 MB

Forsiden av dokumentet Strengthening Prestressed Concrete Beams with Carbon Fiber Polymer Plates. Aktivitet DP2 B1

Studie

Strengthening Prestressed Concrete Beams with Carbon Fiber Polymer Plates. Aktivitet DP2 B1 Betongkonstruksjoners livsløp. Et utviklingsprosjekt i samarbeid mellom offentlige byggherrer, industri og forskningsinstitutter

Fire prefabrikerte, forspente T-bjelker er testet i laboratoriet ved NTNU. De fire T-bjelkene er fremstilt ved å dele to DT-elementer i to. DT-elementene kommer fra Isakveien bru som ble revet i 1999 etter 35 år i bruk. To av bjelkene ble prøvet uten forsterkning for å bestemme referanse kapasiteter for moment- og skjærbrudd. Referansekapasitetene ble funnet å være henholdsvis 23% og 104% høyere enn beregnet i henhold til NS 3473:1998. De andre bjelkene ble forsterket med langsgående karbonfiberplater (SIKA CarboDur S) med forskjellige arealer, den ene med ACFRP = 108 mm2 og den andre med ACFRP = 216 mm2. Dette ga en netto økning av momentkapasiteten på henholdsvis 28% og 37%. Parallelt ble det utført elementanalyser av bjelkene. Ikke-lineær materialoppførsel ble modellert med en tøyningsbasert rissmodell med utgangspunkt i ”The Modified Compression Field Theory”. Med de valte inngangsverdier for fasthet til betong, karbonfiberplater og spennarmering underestimerte elementmodellene kapasiteten med opp til 11%. Bruk av karbonfiber plater synes å være et enkelt og effektivt alternativ ved forsterkning av eksisterende betongkonstruksjoner.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

NTNU

Forfattere

Peter F. Takacs og Terje Kanstad

Språk

engelsk

ISBN

8291228175

Tema

Plan, bygg og eiendom