Last ned som PDF

97 sider

10.98 MB

Forsiden av dokumentet Kollektivkapasitet og fortettingspotensial

Vedlegg

Forhåndsutredning

Kollektivkapasitet og fortettingspotensial

Asplan Viak, i samarbeid med Urbanet Analyse, har vært engasjert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for å gjøre en utredning av kollektivtransportkapasitet og fortettingspotensial for utvalgte kollektivknutepunkt langs høyverdige kollektivtilbud under planlegging i de fire største byene i landet (Superbuss i Trondheim, Bybanen i Bergen, Bussveien i Stavanger og Fornebubanen i Oslo og Bærum). Analyser og vurderinger er basert på eksisterende, og allment tilgjengelige data, slik at fremgangsmåten skal kunne være overførbar til eventuelle andre byområder hvor slike vurderinger kan være aktuelt.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Forfattere

Øyvind Dalen, Kristen Fjeldstad, Gunnar Berglund, Kristine Wika Haraldsen, Eli-Trine Svorstøl og Mari Fossheim Betanzo

Språk

norsk

Tema

Kommuner og regioner

Nøkkelord

By- og stedsutvikling, planlegging