Last ned som PDF

150 sider

0.82 MB

Forsiden av dokumentet Fra utstøting til inkludering?

Evaluering

Fra utstøting til inkludering? en kartlegging av norske virksomheters arbeidskraftstrategier overfor eldre arbeidstakere

Tema for prosjektet er tidlig pensjonering fra arbeidslivet blant eldre arbeidstakere, med vekt på virksomhetenes arbeid med å forebygge og/eller forhindre slik avgang. Målet har vært å få økt innsikt i hva virksomhetene gjør for å redusere tidligpensjoneringen, hvordan de responder på eksisterende offentlige tiltak og ordninger, og gjennom det klargjøre noe av motivasjonen for å ha, eventuelt ikke ha, en aktiv seniorpolitikk. De delproblemstillinger som berøres i rapporten, er blant annet: 1) Hvilke seniortiltak iverksettes for å rekruttere og beholde eldre arbeidstakere? 2) Hvilke forhold påvirker virksomhetenes arbeidskraftsstrategier overfor eldre arbeidstakere – hva motiverer til seniorsatsing? 3) I hvilken grad synes virksomhetenes arbeid å være påvirket av de repartsinitiativ og -avtaler som er gjort sentralt – for eksempel IA-avtalen? 4) Hvilke andre offentlige tiltak og virkemidler etterlyses eller vil kunne være hensiktsmessig å iverksette for å fremme virksomhetenes engasjement? 5) I hvilken grad synes tiltakene å ha effekt på tidligpensjoneringen?

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utfører

FAFO

Forfatter

Tove Midtsundstad

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7422-604-3