Last ned som PDF

36 sider

1.33 MB

Forsiden av dokumentet Rapport om Nasjonalt register for luftfartshindre 2017

Forhåndsutredning

Rapport om Nasjonalt register for luftfartshindre 2017

Denne rapporten er et resultat av et forprosjekt/utredningsprosjekt ved Kartverket, finansiert av Samferdselsdepartementet (SD). På oppdrag fra SD utarbeidet Luftfartstilsynet (LT) et mandat, datert 17.06.2016, til et prosjekt for forbedring av Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL). Oppgavene i dette utredningsprosjektet er kartlegging av utfordringer og muligheter ved eventuell endring av luftfartshinderforskriften og å beskrive tiltak som kan bidra til å følge opp tilrådinger fra Statens havarikommisjon for transport (SHT). Videre skal prosjektet beskrive tiltak som kan bidra til at hinderdata registrert i NRL oppfyller ADQ-forordningens krav til datakvalitet. I tillegg skal utredningsprosjektet vurdere hvilke tjenester NRL må utvikle og tilby for neste ledd i kjeden. Det skal leveres et forslag til et gjennomføringsprosjekt for endring eller reetablering av NRL og et opplegg for fremtidig forvaltning, drift og vedlikehold.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

Kartverket

Språk

norsk

Tema

Transport og kommunikasjon

Nøkkelord

Luftfart