Last ned som PDF

152 sider

0.83 MB

Forsiden av dokumentet Arbeidsmiljøtiltak i bussbransjen

Evaluering

Arbeidsmiljøtiltak i bussbransjen evaluering av forsøk med team

Sykefraværet og spesielt langtidsfraværet innenfor transportnæringen har vist vedvarende høyt nivå over tid. Formålet med prosjektet var å utforme og prøve ut tiltak som kunne redusere belastende forhold for førere og bedre arbeidsmiljøet på kort og lang sikt. Tre kollektivselskapers forsøk med å innføre gruppeorganisering blant førerne har blitt evaluert. Den overordnede problemstillingen i undersøkelsen kan formuleres som følger: I hvilken grad kan innføringen av teamarbeid i de tre deltakerbedriftene sies å ha ført til bedringer i førernes arbeidsmiljø? Mer konkret forsøker rapporten å svare på tre spørsmål: 1) Hva påvirker jobbtilfredsheten hos førerne i de tre bedriftene? 2) Hva påvirker det jobbrelaterte fraværet? 3) Hvordan har innføringen av team påvirket årsakene til førernes tilfredshet og fravær slik det fremkom av spørsmål 1 og 2 ovenfor?

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utfører

Transportøkonomisk institutt

Forfattere

Frode Longva, Oddgeir Osland og Trine Hagen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-480-0788-3