Last ned som PDF

35 sider

3.79 MB

Forsiden av dokumentet Prøvefelt for forbedret friksjon - vegoppmerking

Statusrapport

Prøvefelt for forbedret friksjon - vegoppmerking Rapport fra prøvefelt for vegoppmerking 2010-2013 fv. 40 ved Kvelde i Vestfold - Region sør

I 2010 ble det etablert et prøvefelt på Fv40 ved Kvelde i Vestfold. Vegoppmerkingsbransjen ble invitert til å legge ut referansematerialer, samt et antall spesialutviklede materialer som skulle gi en forbedret friksjon på utlagt vegoppmerking. På prøvefeltet deltok tilsammen 14 ulike vegoppmerkingsmaterialer, hvorav 11 var designet som produkter med ekstra gode friksjonsegenskaper, og 3 var referansematerialer som var i bruk til vanlig utlegging av gangfelt i vegoppmerkingskontraktene. Følgende konklusjoner kan trekkes fra forsøkene: 1) Det er vanskelig å oppnå spesielt høy friksjon på nylagt vegoppmerking samtidig som det stilles krav til retrorefleksjonskoeffisienten, RL. 2) For gangfelt som legges i belyste områder kan alternativet være å redusere kravet til RL og samtidig høyne kravet til friksjon. 3) Prøvefeltet gir ikke grunnlag for å bekrefte påstanden om at gangfelt blir glaere enn vegbanen i moderat kulde og tørr veg. Imidlertid er det indikasjoner på at dette kan endre seg når temperaturen synker ytterligere.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

Rambøll Norge AS

Forfatter

Trond Cato Johansen

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon